Parafia Stany

Month: Listopad 2019

Za śp. Władysławę Błądek

15.05., g. 18.00    – od córki Teresy i wnuka Pawła
16.05., g. 18.00    – od synowej Renaty i wnuka Jarosława
18.05., g. 18.00    – od wnuczki Pauliny z rodziną
19.05., g. 18.00    – od wnuczki Joanny
20.05., g. 18.00    – od wnuczki Małgorzaty z rodziną
21.05., g. 18.00    – od wnuka Grzegorza z rodziną
22.05., g. 18.00    – od siostrzenicy Katarzyny z rodziną
23.05., g. 18.00    – od bratowej Marysi z rodziną
25.05., g. 18.00    – od Bożeny i rodziny Janiec
26.05., g. 6.30      – od bratanicy Beaty z rodziną
27.05., g. 6.30      – od brata Mieczysława z rodziną
28.05., g. 6.30      – od Elżbiety i Jerzego Firlej
29.05., g. 6.30      – od sąsiadów Jańców i Iskrów
30.05., g. 6.30      – od syna Józefa z rodziną
31.05., g. 17.00    – od róży Zofii Reguła
1.06.,   g. 6.30       – od współpracowników córki Teresy
2.06.,   g. 6.30       – od współpracowników córki Teresy
3.06.,   g. 6.30       – od rodzin Ligas i Kopeć z Jaty
4.06.,   g. 6.30       – od rodzin Ligas i Kopeć z Jaty
5.06.,   g. 6.30       – od Władysławy i Jerzego Ligas
6.06.,   g. 6.30       – od rodzin Sudoł, Noga, Prażmo
8.06.,   g. 18.00     – od Domu Opieki Dziennej w Maziarni
9.06.,   g. 18.00     – od Krystyny Kowal
10.06., g. 18.00    – od Danuty Smażak
11.06., g. 18.00    – od firmy pogrzebowej „Hades”
12.06., g. 18.00    – od chrzestnej Wiesławy
13.06., g. 18.00    – od rodziny Baran
14.06., g. 9.00      – od sąsiadów Stanisławy i Stanisława Serafin
15.06., g. 6.30      – od Anny z rodziną
17.06., g. 18.00    – od Ireny i Damiana Kowal
18.06., g. 6.30      – od sąsiadów Anny i Piotra Wolak z dziećmi
+ 2 Msze św. od uczestników pogrzebu odprawi ks. Stanisław ze Spie.
 

Za św. p. Mieczysława Serafina

20.04., g. 6.30 – od brata Józefa z żoną
21.04., g. 6.30 – od Janiny i Jerzego Potockich
22.04., g. 6.30 – od Heleny i Józefa Piróg
23.04., g. 6.30 – od Zbigniewa Piróg z rodziną
24.04., g. 6.30 – od rodziny Iskra
25.04., g. 6.30 – od rodziny Bizior
27.04., g. 6.30 – od brata Marka z rodziną
28.04., g. 6.30 – od Stanisławy Brat z dziećmi
29.04., g. 6.30 – od firmy pogrzebowej „Dąbek”
30.04., g. 6.30 – od rodziny Motyków
1.05., g. 18.00 – od Domu Opieki Dziennej w Maziarni
4.05., g. 6.30 – od rodziny Surowiec
5.05., g. 6.30 – od rodziny Wilk
6.05., g. 6.30 – od pracowników GOPS w Bojanowie
7.05.,, g. 18.00 – od Stefanii i Bolesława Bednarz
8.05., g. 18.00 – od sąsiadów Małysów
2 Msze św. od uczestników pogrzebu odprawi ks. Stanisław ze Spie
 

Za śp. Stanisława Nagiera

6.03., Bojanów – od róży Królowej Różańca Świętego
9.03., g. 17.00 – od żony Marii
10.03., g. 17.00 – od córki Joanny z synami
11.03., g. 17.00 – od córki Barbary z rodziną
12.03., g. 17.00 – od wnuczek Agaty i Oli
13.03., g. 6.30 – od rodziny Buławów
14.03., g. 6.30 – od córki Alicji z mężem
15.03., Bojanów – od wnuczki Katarzyny i prawnuka Łukasza
16.03., g. 6.30 – od Małgorzaty i Jerzego Nagier
17.03., g. 6.30 – od koleżanek z pracy SPZOZ w Stalowej Woli
18.03., g. 17.00 – od Urzędu Gminy Bojanów
19.03., g. 17.00 – od Władysławy i Edwarda Rębisz z Majdanu Król.
20.03., g. 17.00 – od Urzędu Gminy Bojanów
21.03., g. 6.30 – od brata z rodziną
22.03., Bojanów – od Anny i Stanisława Nagier
23.03., g. 6.30 – od rodzin Kowalików, Olszewskich i Madejów
24.03., g. 6.30 – od Marii i Stanisława Rędzio
25.03., g. 6.30 – od rodziny Szczypier
26.03., g. 17.00 – od Zbigniewa Maruta z rodziną
27.03., g. 6.30 – od sąsiadów Kotwiców
28.03., g. 6.30 – od Barbary i Wiesława Bednarz
29.03., Bojanów – od rodzin Figura i Baran
4.04., g. 17.00 – od synowej Janiny z rodziną
5.04., Bojanów – od pracowników GOPS w Bojanowie
 

Za śp. Kazimierza Safina

26.02., g. 6.30 – od rodziny Draus z Ropczyc
27.02., g. 6.30 – od szwagierki Marii z rodziną
28.02., g. 6.30 – od szwagierki Lucyny z rodziną
29.02., g. 6.30 – od Genowefy Chrząstek z rodziną
2.03., g. 6.30 – od sąsiadów Probolów
3.03., g. 6.30 – od mieszkańców ul. Kwiatowej i Gajowej
4.03., g. 6.30 – od firmy pogrzebowej „Siudak”
5.03., g. 6.30 – od firmy „Fach-Bud”

Za śp. Józefa Nieradkę

3.03., g. 6.30 – od siostry Zofii Bednarz z rodziną
4.03., g. 6.30 – od siostry Teresy
5.03., g. 6.30 – od Joli i Grześka
6.03., g. 6.30 – od siostrzeńca Józefa Bednarza z rodziną
7.03., g. 6.30 – od sąsiadów Stępniów
8.03., g. 9.00 – od rodziny Piela
10.03., g. 6.30 – od firmy pogrzebowej „Dąbek”

Za śp. Zofię Kruk

2.02., Przyszów – od Kom. Bud. kaplicy w Przyszowie
5.02., g. 6.30       – od Aliny i Mariana Cuber z rodziną
6.02., g. 6.30       – od Kazimiery i Władysława Sudoł
7.02., Przyszów – od siostry Marii z mężem
8.02., g. 6.30       – od Jacka Rzucidło z rodziną z USA
9.02., Przyszów – od córki, syna i wnuków
10.02., g. 6.30     – od rodzin Kata, Gajda i Wolak
11.02., g. 17.00   – od rodzin Cuber i Kotwica
12.02., g. 17.00   – od Marii i Jacka Drozd
13.02., g. 17.00   – od Marii Kotwica z Burdzów
14.02., g. 6.30     – od Renaty i Grzegorza Szajwad z USA
15.02., g. 6.30     – od rodzin Kozików i Malinowskich
17.02., g. 6.30.    – od Mieczysława i Haliny Kruk z rodziną
18.02., g. 6.30     – od Józefa Wdowiaka z rodzeństwem
19.02., g. 6.30     – od chrześniaka Wojciecha Popka z rodz.
20.02., g. 6.30     – od Marii Popek z rodziną
21.02., g. 6.30     – od Teresy Tonderys z rodziną
22.02., g. 6.30     – od sąsiadki Zofii Kata
24.02., g. 6.30     – od sąsiadki Genowefy Pistor z rodziną
25.02., g. 6.30     – od Haliny i Czesława Błądek z rodziną
27.02., g. 17.00   – od Janiny i Józefa Wilk
28.02., g. 17.00   – od wnuka Tomasza Błądka z rodziną
29.02., g. 6.30     – od uczestników ŚDS w Bojanowie
02.03., g. 17.00   – od Teresy Żak z rodziną
03.03., g. 17.00   – od Krystyny Burdzy z synami
04.03., g. 17.00   – od siostrzenicy Zofii z Burdzów
05.03., g. 17.00   – od Agnieszki i Zdzisława Wdowiak z USA
06.03., g. 17.00   – od pracowników ŚDS w Bojanowie
07.03., g. 17.00   – od Józefy Frącz z rodziną
09.03., g. 6.30     – od firmy pogrzebowej „Dąbek”
15.03., Przyszów – od członkiń Koła Żyw. Róż. w Przyszowie
 

Za śp. Jana Żaka

16.02., Przyszów – od żony
17.02., g. 17.00.    – od sąsiadki
18.02., g. 6.30       – od sąsiadów Sudołów
19.02., g. 6.30       – od rodziny Żelazków
20.02., g. 6.30       – od chrześnicy Marii Szczepańskiej z rodz.
21.02., g. 17.00     – od chrześniaka Piotra z rodziną
22.02., g. 17.00     – od szwagierki Marii z rodziną
24.02., 17.00         – od Bronisława Nieradki
25.02., g. 17.00     – od sąsiadów Majowiczów
26.02., Przyszów – od Zofii Bajek
27.02., g. 6.30       – od sąsiadów Ireny i Edwarda Kata z rodz.
28.02., g. 6.30       – od druhów OSP Przyszów
29.02., g. 17.00     – od uczestników ŚDS w Bojanowie
02.03., g. 6.30       – od firmy pogrzebowej „Siudak” z Gwoźdźca
08.03., Przyszów – od syna Mieczysława

Parafiada – XVI Konkurs Piosenki Religijnej

W dniu 17 listopada już po raz szesnasty odbył się konkurs piosenki religijnej w wykonaniu dzieci szkół podstawowych tereny Gminy Bojanów. 
Dzieci przygotowały szereg bardziej i mniej znanych piosenek o treści religijnej. Każdy z solistów korzystał z muzycznego podkładu co nadawało występom charakter profesjonalny.
Dzieci, głównie dziewczynki wykonywały utwory z pełnym zaangażowaniem i wdziękiem, dlatego Jury miało niemałą trudność w przyznaniu nagród i wyróżnień, jako że wszystkie dzieci zasługiwały na gromkie brawa. 
Dziękujemy dyrekcji PSP w Stanach, nauczycielom, księdzu katechecie, a także rodzicom i wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Radosne spotkanie z piosenką było niewątpliwym prezentem naszej najmłodszej społeczności na ten czas listopadowych dni.

 

ŚWIĘTO Niepodległości 11 listopada 2019 r.

Z okazji święta Niepodległości w niedzielę 10 listopada została odprawiona `Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym. Po jej zakończeniu na scenie Domu Parafialnego odbyła się akademia nawiązująca do dziejów z naszej narodowej historii. Akademię przygotowała p. Alina Cuber, dyrektorka Domu kultury w Przyszowie. Do tego wydarzenia zaangażowały się zespoły dziecięce i młodzieżowe, a także osoby starsze z Koła Gospodyń z Przyszowa i Klubu Seniora w Stanach.

 

 

Za śp. Józefa Wykę

11.03., g. 6.30 – od córki Józefy
12.03., g. 6.30 – od córki Stanisławy z rodziną
13.03., g. 17.00 – od syna Arkadiusza
14.03., g. 17.00 – od syna Adama
15.03., g. 9.00 – od żony Krystyny
16.03., g. 17.00 – od wnuczek Małgorzaty i Iwony
17.03., g. 17.00 – od Zofii Kotwica
19.03., g. 17.00 – od Stanisławy i Michała Wyka
20.03., g. 6.30 – od Genowefy z rodziną
21.03., g. 17.00 – od wnuczki Doroty z rodziną
23.03., g. 17.00 – od wnuków Tomasza, Pauliny, Patryka i Damiana
25.03., g. 17.00 – od wnuczki Anny
26.03., g. 6.30 – od firmy pogrzebowej „Dąbek”
27.03., g. 17.00 – od rodziny Kułagów z Zaleszan
28.03., g. 17.00 – od rodziny Kacprzaków z Tarnobrzega
30.03., g. 6.30 – od siostry Elwiry z Zakrochowej
31.03., g. 6.30 – od rodzin Kobylarz i Kasica
1.04., g. 6.30 – od Zofii i Józefa Michalskich
2.04., g. 17.00 – od rodziny Szewczuk z Grębowa
3.04., g. 6.30 – od Franciszki Kudłacik z rodziną
5.04., g. 17.00 – od Danuty i Juliana Wdowiak ze Stanów
6.04., g. 17.00 – od Józefy Bieleckiej z rodziną
12.04., Bojanów – od kolegów z Koła Pszczelarzy

 + 2 Msze św. od uczestników pogrzebu odprawi ks. Stanisław ze Spie.