Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Za śp. Władysławę Błądek

15.05., g. 18.00    – od córki Teresy i wnuka Pawła
16.05., g. 18.00    – od synowej Renaty i wnuka Jarosława
18.05., g. 18.00    – od wnuczki Pauliny z rodziną
19.05., g. 18.00    – od wnuczki Joanny
20.05., g. 18.00    – od wnuczki Małgorzaty z rodziną
21.05., g. 18.00    – od wnuka Grzegorza z rodziną
22.05., g. 18.00    – od siostrzenicy Katarzyny z rodziną
23.05., g. 18.00    – od bratowej Marysi z rodziną
25.05., g. 18.00    – od Bożeny i rodziny Janiec
26.05., g. 6.30      – od bratanicy Beaty z rodziną
27.05., g. 6.30      – od brata Mieczysława z rodziną
28.05., g. 6.30      – od Elżbiety i Jerzego Firlej
29.05., g. 6.30      – od sąsiadów Jańców i Iskrów
30.05., g. 6.30      – od syna Józefa z rodziną
31.05., g. 17.00    – od róży Zofii Reguła
1.06.,   g. 6.30       – od współpracowników córki Teresy
2.06.,   g. 6.30       – od współpracowników córki Teresy
3.06.,   g. 6.30       – od rodzin Ligas i Kopeć z Jaty
4.06.,   g. 6.30       – od rodzin Ligas i Kopeć z Jaty
5.06.,   g. 6.30       – od Władysławy i Jerzego Ligas
6.06.,   g. 6.30       – od rodzin Sudoł, Noga, Prażmo
8.06.,   g. 18.00     – od Domu Opieki Dziennej w Maziarni
9.06.,   g. 18.00     – od Krystyny Kowal
10.06., g. 18.00    – od Danuty Smażak
11.06., g. 18.00    – od firmy pogrzebowej „Hades”
12.06., g. 18.00    – od chrzestnej Wiesławy
13.06., g. 18.00    – od rodziny Baran
14.06., g. 9.00      – od sąsiadów Stanisławy i Stanisława Serafin
15.06., g. 6.30      – od Anny z rodziną
17.06., g. 18.00    – od Ireny i Damiana Kowal
18.06., g. 6.30      – od sąsiadów Anny i Piotra Wolak z dziećmi
+ 2 Msze św. od uczestników pogrzebu odprawi ks. Stanisław ze Spie.