Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Za św. p. Mieczysława Serafina

20.04., g. 6.30 – od brata Józefa z żoną
21.04., g. 6.30 – od Janiny i Jerzego Potockich
22.04., g. 6.30 – od Heleny i Józefa Piróg
23.04., g. 6.30 – od Zbigniewa Piróg z rodziną
24.04., g. 6.30 – od rodziny Iskra
25.04., g. 6.30 – od rodziny Bizior
27.04., g. 6.30 – od brata Marka z rodziną
28.04., g. 6.30 – od Stanisławy Brat z dziećmi
29.04., g. 6.30 – od firmy pogrzebowej „Dąbek”
30.04., g. 6.30 – od rodziny Motyków
1.05., g. 18.00 – od Domu Opieki Dziennej w Maziarni
4.05., g. 6.30 – od rodziny Surowiec
5.05., g. 6.30 – od rodziny Wilk
6.05., g. 6.30 – od pracowników GOPS w Bojanowie
7.05.,, g. 18.00 – od Stefanii i Bolesława Bednarz
8.05., g. 18.00 – od sąsiadów Małysów
2 Msze św. od uczestników pogrzebu odprawi ks. Stanisław ze Spie