Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Ważne ogłoszenia w aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa Ordynariusza, podczas każdej Mszy św. i nabożeństw oraz przy okazji spowiedzi i rekolekcji wielkopostnych, a także podczas innych spotkań, może być obecnych maksymalnie 5 osób. Biskup Ordynariusz  zachęca, aby skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św.

Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej obowiązuje aż do czasu odwołania i udzielona jest następującym wiernym: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami jakiejkolwiek infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem

W związku z tym zachęcamy wiernych naszej parafii, aby przez najbliższe niedziele pozostali w swoich domach, korzystając równocześnie z transmisji Mszy św. poprzez środki masowego przekazu.

Zgodnie z zaleceniami Ks. Bp, Ordynariusza, wierni którzy korzystają z dyspensy i nie uczestniczą we Mszy św. w kościele proszeni są o korzystanie z transmisji Mszy św. za pomocą radia, telewizji i internetu. Ks. bp prosi aby łączyć się z Panem Jezusem w sposób duchowy i modlić się ufnie o przezwyciężenie zagrożeń związanych z epidemią.

Dekret o dyspensie jest umieszczony na stronie internetowej w zakładce Ogłoszenia.


Penitencjaria apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym którzy cierpią na korono-wirusa, którzy podlegają kwarantannie w swoich domach lub w szpitalach. Jeśli wyrzekając się wszelkiego grzechu uczestniczą w nabożeństwach poprzez środki masowego przekazu, takich jak Msza św., Droga Krzyżowa, Różaniec Gorzkie Żale i inne nabożeństwa oraz odmówią Wyznanie Wiary modlitwę Pańską i modlitwę do Najświętszej Maryi Panny. Równocześnie te osoby powinny przystąpić do sakramentalnej spowiedzi i komunii św. w przyszłości jak tylko będzie możliwe. Ten sam odpust zupełny mogą uzyskać osoby które nawiedzą najść. Sakrament, odmówią różaniec, będą czytać Pismo św., odprawią Drogę Krzyżową lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii , ulgę dla tych którzy cierpią i zbawienie dla tych których Pan powołał do siebie.