Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Intencje mszalne zamówione za śp. Adama Rutynę

 1.  1.   6.08., g. 18.00 – od druhów OSP w Maziarni
  2.   7.08., g. 18.00 – od druhów OSP w Stanach
  3.   10.08., g. 18.00 – od rodzin Rutynów i Szukalskich
  4.   11.08., g. 18.00 – od dzieci, rodziców, wychowawcy klasy VIII SP w Stanach
  5.   12.08., g. 18.00 – od dzieci, rodziców, wychowawcy 6-latków i dyrekcji SP w Stanach
  6.   13.08., g. 7.00 – od Anny Wanat z rodziną
  7.   14.08., g. 7.00 – od sąsiadów Marii i Tadeusza Małysa
  8.   18.08., g. 18.00 – od rodziców, uczniów, wychowawcy klasy III SP w Stanach
  9.   19.08., g. 18.00 – od rodziców, uczniów, wychowawcy klasy VII SP w Stanach
  10.                 20.08., g. 7.00 – od sąsiadów Inglot i Kuźniar
  11.                 21.08., g. 7.00 – od sąsiadów Anety i Piotra Dul z rodziną
  12.                 24.08., g. 18.00 – od Domu Opieki Dziennej w Maziarni
  13.                 25.08., g. 18.00 – od ojca Mieczysława Rutyny i Józefy
  14.                 26.08., g. 18.00 – od brata Mieczysława z rodziną
  15.                 27.08., g. 18.00 – od brata Piotra z rodziną
  16.                 28.08., g. 7.00 – od Barbary i Jana Nowak z rodziną
  17.                 29.08., g. 18.00 – od rodziny Dul
  18.                 31.08., g. 18.00 – od rodziny Popków z Racławic
  19.                 1.09., g. 7.00 – od rodziny Sibigów ze Zbydniowa
  20.                 2.09., g. 18.00 – od Beaty Rębisz z rodziną
  21.                 3.09., g. 7.00 – od Urszuli i Tomasza Janiec z rodziną
  22.                 4.09., g. 18.00 – od Marii i Bogdana Ziółkowskich
  23.                 5.09., g. 7.00 – od firmy pogrzebowej „Dąbek”