Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Intencje mszalne zamówione za śp. Stanisławę Żak

5.09., g. 7.00 – od córki Alicji z mężem

7.09., g. 7.00 – od córki Zofii z mężem

8.09., g. 18.00 – od córki Teresy z mężem

9.09., g. 7.00 – od syna Zbigniewa z żoną

10.09., g. 18.00 – od wnuczki Moniki z mężem

11.09., g. 7.00 – od wnuka Piotra z rodziną

12.09., g. 7.00 – od wnuczki Katarzyny z rodziną

14.09., g. 18.00 – od wnuka Artura z rodziną

15.09., g. 7.00 – od wnuczki Doroty z rodziną

16.09., g. 18.00 – od wnuczki Iwony z rodziną

17.09., g. 7.00 – od wnuka Wojciecha z rodziną

18.09., g. 18.00 – od wnuczki Agaty z rodziną

19.09., g. 7.00 – od wnuków Marcina, Justyny, Jolanty z rodzinami

20.09., g. 17.00 – od siostry Marii z mężem

21.09., g. 7.00 – od Władysławy i Stanisława Kata

22.09., g. 18.00 – od sąsiadów Zybura

23.09., g. 7.00 – od Wiesława Żak z rodziną

24.09., g. 7.00 – od Anny Marut

25.09., g. 18.00 – od Krystyny Winogrodzkiej z rodziną

26.09., g. 18.00 – od firmy pogrzebowej „Dąbek”

27.09., g. 17.00 – od Małgorzaty i Krzysztofa Warchoł